Απόσπασμα από το βιβλίο
Απόσπασμα από το DVD

ISBN 978-960-93-7771-3
Βιβλίο και λογισμικό DVD
διαστάσεις 17 Χ 25 εκ
128 σελίδες

 

Νέα λιανική τιμή: 25 ευρώ Παραγγείλτε εδώ

Παρακολουθήστε σε νοηματική το ‘Μπες στο Νόημα!’ στα αναρτημένα βίντεο του Youtube
Δείτε ένα δείγμα από το περιεχόμενο του βιβλίου!
Το εν λόγω λογισμικό απευθύνεται κυρίως σε δασκάλους και σπουδαστές της Ε.Ν.Γ. 2ου κύκλου και άνω, ώστε να αποσαφηνίσει υπάρχουσες απορίες και να οργανώσει την υπάρχουσα γνώση τους στις συγκεκριμένες σημασιολογικές ομάδες που αναλύονται. Μπορεί άνετα όμως να χρησιμοποιηθεί και από αρχαρίους, καθώς συνοδεύεται από πλήρη σχόλια σε Ελληνική γλώσσα τόσο στους υπότιτλους του DVD όσο και στα κείμενα του βιβλίου.

Οι θεματικές του μοιράζονται στις εξής τέσσερις περιοχές:

 1.     Λεξιλόγιο της ΕΝΓ στις εξής σημασιολογικές ομάδες

Νόηση

Όραση

Ακοή

Κίνηση

Συναισθήματα

Χαρακτηρισμοί ανθρώπων

2.     Ελληνικές λέξεις με πολλαπλές αποδόσεις στην ΕΝΓ

Οι συνηθέστερες ελληνικές λέξεις που μεταφράζουν λάθος οι σπουδαστές.

Παρουσίαση κάθε σωστής επιλογής με βίντεο, επεξηγήσεις και παραδείγματα

3.     Εννοιολογικές μεταφορές στην ΕΝΓ

Μια πρώτη γεύση από μεταφορικές εκφράσεις στην ΕΝΓ

4.     Παραδείγματα χρήσης:

Εύκολα και δυσκολότερα παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση και για εξάσκηση

Υπότιτλοι στα Ελληνικά, με δυνατότητα εμφάνισης και απόκρυψης

Σύνδεση του κάθε παραδείγματος με την αντίστοιχη ή τις αντίστοιχες λέξεις σε κάθε θεματική του DVD

Πρόκειται επομένως για ένα γλωσσάριο που δεν αποβλέπει στην εξαντλητική καταγραφή λεξιλογίου της ΕΝΓ, πολύ περισσότερο μάλλον στην αντιστοίχιση συγκεκριμένων ελληνικών λέξεων με λήμματα της ΕΝΓ σε αναλογία ‘ένα προς ένα’. Μέσα από την υπάρχουσα δομή του DVD, οι στόχοι που επιδιώκονται είναι οι εξής:

α) να δοθεί στο χρήστη η δυνατότητα να διαμορφώσει μια πρώτη εικόνα όσον αφορά την ιδιαίτερη γλωσσική κουλτούρα της ΕΝΓ

β) να έρθει σε επαφή με κυριολεκτικές και μεταφορικές γλωσσικές σημασίες της ΕΝΓ που δεν υπάρχουν μονολεκτικά στην ομιλούμενη Ελληνική και

γ) να κατανοήσει τη χρήση τους μέσω παραδειγμάτων.

Ο ψηφιακός δίσκος και το βιβλίο σχεδιάστηκαν με σκοπό να υποστηρίξουν τη διαδικασία εκμάθησης της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) ως δεύτερης γλώσσας σε λεξιλογικές ενότητες οι οποίες επιλέχθηκαν με διττή αφόρμηση: Σε θεωρητικό επίπεδο οι ενότητες αυτές παρουσιάζουν έντονη σημασιολογική διαφοροποίηση μεταξύ των δύο γλωσσών (ομιλούμενης Ελληνικής και Ε.Ν.Γ.), ενώ σε πρακτικό, η αφομοίωσή τους από τους Ελληνόγλωσσους σπουδαστές παρουσιάζει διαπιστωμένα υψηλό βαθμό δυσκολίας. Ως εκ τούτου, τα λεξήματα της ΕΝΓ που περιέχονται σε κάθε κατηγορία αποδίδονται σε γραπτή Ελληνική είτε μονολεκτικά είτε περιφραστικά, σε επίσημο αλλά και σε απλό, καθημερινό ύφος, με γνώμονα πάντα τη μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα στη σημασία του λήμματος στην ΕΝΓ. Τα παραδείγματα χρήσης των λημμάτων είναι ομαδοποιημένα ως προς το βαθμό δυσκολίας τους και συνοδεύονται με υποτίτλους σε όσο το δυνατόν φυσικότερη γραπτή Ελληνική.

 

Copyright © Γαλήνη Σαπουντζάκη 2015